background

Miksi punahattu valmisteissa on erilaiset pakkausmerkinnät?

Kirjoittaja: Yvonne Holm

Yvonne Holm, yliopistonlehtori, dosentti

Auringonhattukasvit

Kaunopunahattu tai punahattu (Echinacea purpurea), kaitapäivänhattu (E. angustifolia) ja rohtopäivänhattu (E. pallida) ovat kaikki Pohjois-Amerikasta kotoisin olevia kasveja, joita myös auringonhatuiksi kutsutaan. Alfred Vogel toi punahatun Eurooppaan 1950-luvulla ja siitä lähtien sitä on tutkittu ja käytetty innokkaasti flunssan torjuntaan ja hoitoon.

Kaikkia edellä mainittuja lajeja käytetään lääkinnässä, mutta punahattua (E. purpurea) eniten. Kasveista käytetään sekä versoa eli maanpäällistä osaa että juurta, ja näitä voi olla molempia samassa valmisteessa. Aktiivisten aineiden osalta on jonkun verran eroa lajien välillä ja myös kasvinosien välillä. Aktiivisia aineita eli yhdisteitä, jotka vaikuttavat immuunipuolustukseen, ovat polysakkaridit, kahvihappojohdannaiset (esim. sikoriinihappo ja ekinakosidi) ja alkyyliamidit. Punahatussa on sikoriinihappoa ja kaitapäivänhatussa ekinakosidia ja juurissa yleensä enemmän alkyyliamideja.

Valmisteiden tuottamiseen käytetään joko tuoretta (Bioforce AG), pakastettua tai kuivattua kasvimateriaalia (yleisin). Uuttoliuottimena on yleensä 40-50% alkoholi, joka uuttaa sekä vesiliukoiset polysakkaridit ja kahvihappojohdannaiset että rasvaliukoiset alkyyliamidit. Nykytietämyksen mukaan alkyyliamidit ovat tehokkaimmat aineet.

Valmisteet

Valmisteet voivat olla markkinoilla lääkkeinä (kasvirohdosvalmisteet ja perinteiset kasvirohdosvalmisteet) tai elintarvikkeina (ravintolisät). Lääkkeitä saavat valmistaa vain lääketehtaat (esim. Bioforce), jolloin raaka-aineen, välituotteiden ja lopputuotteiden laatu ja vaikuttavien aineiden sisältö tarkistetaan kemiallisella analyysillä ennen markkinoille tuloa. Jos tuote on ravintolisä, niin valmistus tapahtuu elintarviketuotantoon hyväksytyssä huoneistossa. Ravintolisän valmistaja vastaa itse tuotteen laadusta ja tarvittaessa sisältö tarkistetaan analyysein.

Markkinoille saattamiseksi lääkkeiltä vaaditaan myyntilupa tai rekisteröinti, mikä edellyttää ennakkotarkastusta. Siinä käydään läpi valmisteen laatu aivan samalla tavalla kuin lääkkeiden ja toisena arvioitavana asiakokonaisuutena on teho ja turvallisuus, jota voidaan selvittää tieteellisen kirjallisuuden avulla. Myyntilupaprosessi kestää keskimäärin n. kaksi vuotta ja on maksullinen.

Ravintolisät tuodaan markkinoille ravintolisäilmoituksen avulla. Siinä vaaditaan tietoa valmisteen koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä. Ilmoitus tehdään viimeistään silloin, kun valmisteen myynti alkaa.

Lääkkeille ilmoitetaan pakkausmerkinnöissä lääkkeellinen käyttötarkoitus, esim. nuhakuumeen ennaltaehkäisy ja hoito, kun taas ravintolisien pakkausmerkinnöissä ei saa mainita sairauksia. Siksi punahattua sisältävän ravintolisän käyttötarkoitus voi olla esim. luonnollisen vastustuskyvyn lisääminen. Pakkausmerkinnöistä kuluttaja voi siis päätellä onko kyseessä lääke vai ravintolisä: koostumus on lääkkeissä merkitty latinaksi ja käyttötarkoitus on lääkkeellinen kun taas ravintolisien koostumukset on annettu suomeksi ja ruotsiksi, aineet ovat suuruusjärjestyksessä ja käyttötarkoitus on fysiologinen. Lisäksi ravintolisän pakkausmerkinnöistä löytyy tuoteluokkatieto ”ravintolisä”.

Tietyin rajoituksin tuotteen valmistajan valittavissa on mihin kategoriaan hän valmisteensa haluaa markkinoille. Lääkkeet vaativat lääketehdasoikeudet, pitkähkön myyntilupa- tai rekisteröintiprosessin ja myyntikanava on ainoastaan apteekit (paitsi perinteiset rohdosvalmisteet). Ravintolisiä voi valmistaa sekä lääketehdas että muu elinkeinoharjoittaja, markkinoille tulo edellyttää suhteellisen kevyttä ravintolisäilmoitusta ja myyntikanava on vapaa (apteekit, terveystuotekaupat ja elintarvikeliikkeet). Tämä on johtanut siihen, että monet lääketehtaat ovat myös tulleet ravintolisämarkkinoille, kun taas toiset lääketehtaat,  haluavat tuotteensa pelkästään apteekkimyyntiin, vaikka se olisi ravintolisä.

Ennen kuin ravintolisien tehosta voi kertoa kuluttajille, siihen tule olla viranomaislupa, jonka Euroopassa myöntää EFSA (European Food Safety Agency)..

Koska ravintolisä kuuluu elintarvikkeisiin, sen tehosta voi kertoa vain viranomaisten hyväksymillä ei-lääkkeellisillä sanamuodoilla eli terveysväitteillä. Ravintolisä ei saa esimerkiksi hoitaa tai ehkäistä sairautta, vaikka tutkimusnäyttöä tästä vaikutuksesta olisikin olemassa. 

Poikkeuksena viranomaishyväksymismenettelyyn ovat tietyt kasviperäiset yhdisteet, joita on perinteisesti käytetty tai edelleen käytetään rohdosvalmisteina. Tämän vuoksi esimerkiksi auringonhattukasveista voi kertoa tiettyjä tällä hetkellä vasta arvioitavana olevia terveysvaikutuksia: mm.

Kaitapäivänhattu, kaunopunahattu ja rohtopäivänhattu tukevat immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

Kaitapäivänhattu, kaunopunahattu ja rohtopäivänhattu edistävät ylähengitysteiden normaalia toimintaa.

Kaitapäivänhattu ja kaunopunahattu edistävät virtsateiden normaalia toimintaa.

Rohtopäivänhattu pitää yllä ihon terveyttä.

Rohtopäivänhattu yllä pitää maksan normaalia puhdistustoimintaa.

Rohtopäivänhattu pitää yllä nivelten liikkuvuutta ja joustavuutta.

Rohtopäivänhattu suojaa soluja hapettumisstressiltä eli se toimii antioksidanttina.

Nämä terveysvaikutukset löytyvät Euroopan turvallisuusviranomaisen kysymysrekisteristä http://www.efsa.europa.eu/.

Lue lisää: punahattututkimus >

Echinaforce

50 ml

€ 10,90

lisää ostoskoriin

Echinaforce on perinteinen kasvirohdosvalmiste nuhakuumeen(flunssan) ennaltaehkäisyyn ja …
Lue lisää

Vatsavaivoja tai flunssaa? Katso Vogelin vinkit oireisiin.

Tuntuuko, että vastustuskykysi ei ole parhain mahdollinen? Tai epäiletkö eturauhasvaivoja?

Lue vinkit

A.Vogelin blogit

Inspiraatiota terveelliseen elämään!

Lue blogit

Tiesitkö?

Yli 90 % mielihyvähormoni serotoniinista muodostuu suolistossa. Vatsan vaikutus koko terveyteemme on todella suuri.

Lue vinkit vatsavaivoihin