background

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

A.Vogel Oy:n verkkosivujen henkilötietolain 523/99 10 §:n ja 24§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
A.Vogel Oy
Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava
09-874121

Henkilörekisteriä hoitavat henkilöt:
Tommi Welling ja Eija Närhi

Rekisterin nimi:

A. Vogel Oy:n verkkosivut ja nettikauppa, asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn  tarkoituksena on:

·         A.Vogel Oy:n  ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen

·         kerätä uutiskirjeen tilaajia verkkosivulle vogel.fi

·         nettisivujen vogel.fi suunnittelu ja kehittäminen

·         nettikaupan asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietolähteet
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja A. Vogel Oy:n uutiskirjeen tilaajiksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä sekä A.Vogel Oy:n nettikaupan tuotetilauksia tehneistä luonnollisista henkilöistä sekä nettikaupan kanta-asiakkaiksi liittyneistä asiakkaista, jotka ovat rekisteröityneet joko netin kautta tai paperilomakkeella.

Rekisteröidyttyään A. Vogel Oy:n uutiskirjeen saajaksi tai A. Vogel Oy:n nettikaupan asiakkaaksi henkilö antaa luvan luovuttamiensa tietojen käsittelyyn asiakassuhteen hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Käyttäjä lisätään rekisteröitymisen yhteydessä postituslistalle, jonka perusteella asiakkaille lähetetään uutiskirjeitä, tiedotteita ja tarjouksia. Käyttäjällä on oikeus ja mahdollisuus poistaa itsensä postituslistalta ilmoitettuaan siitä A. Vogel Oy:n henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse osoitteeseen: info@vogel.fi

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Henkilörekisteri sisältää seuraavia asiakkaan antamia tietoja:

Henkilötiedot

sukupuoli (mies/nainen)

etu- ja sukunimi

osoitetiedot

sähköpostiosoite
asiakas-ID

käyttäjätunnus ja salasana

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää vain asiakkaan itsensä antamat tiedot.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. A. Vogel Oy ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai sen luotetulle edustajalle.

Asiakastietojen tarkistaminen, muuttaminen tai poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

A. Vogel Oy

Kumitehtaankatu 5

04260 KERAVA

Käyttäjällä on oikeus muuttaa ja/tai poistaa itseään koskevia tietoja palveluntarjoajan rekisteristä. Muutokset voi suorittaa ottamalla yhteyttä A. Vogel Oy:n henkilörekisteriä hoitaviin henkilöihin tai sähköpostitse: info@vogel.fi.

Maksullisuus: 
Rekisteröityminen on ilmaista.

Käyttäjän täysivaltaisuus: 
Palvelun käyttäjän tulee olla täysivaltainen luonnollinen henkilö.

Käyttäjän vastuu: 
Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa hänen A. Vogel Oy:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta, henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä ja säilytyksestä.

Rekisterinpitäjän velvollisuus: 
A. Vogel Oy ei myy eikä luovuta käyttäjärekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille

Muutokset rekisterinpitäjän taholta 
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa rekisteröitymisen sääntöjä. Muutoksista ilmoitetaan palvelussa tai sähköpostitse. Käyttäjä hyväksyy sääntöjen muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.

Vatsavaivoja tai flunssaa? Katso Vogelin vinkit oireisiin.

Tuntuuko, että vastustuskykysi ei ole parhain mahdollinen? Tai epäiletkö eturauhasvaivoja?

Lue vinkit

A.Vogelin blogit

Inspiraatiota terveelliseen elämään!

Lue blogit

Tiesitkö?

Yli 90 % mielihyvähormoni serotoniinista muodostuu suolistossa. Vatsan vaikutus koko terveyteemme on todella suuri.

Lue vinkit vatsavaivoihin

Alfred Vogelin ohjeet terveelliseen ja onnelliseen elämään

Luonto, paras lääkitsijä

Katso video